تبلیغات
دنیای اخبار بازی2014 - نم رمز gta iv

بین مطالب وب سایت جستجو کنید

از این پس اخبار بازی گذاشته میشود

     

نم رمز gta iv

رمز ها را باید در تلفن همراه بزنید ...

یعنی 2 بار سو بالا رو در بازی بزنید

شما باید شماره مورد نظر را در بازی بگیرید بعد رمز را وارد کنید

مثال: رمز Full health and armor که رمز خون و اصلحه است شماره "3625550100" گرفته وکد

"DOC-555-0100". را وارد کنید.

  Full health and armor

  Dial "3625550100" on the cell phone. If you enter this code while in a vehicle, it will also repair it. Note:This phone number translates to "DOC-555-0100". This code prevents the "Cleaned The Mean Streets", "Finish Him", "One Man Army", and "Walk Free" achievements from being earned.

  Full health, armor, and ammunition

  Dial "4825550100" on the cell phone. If you enter this code while in a vehicle, it will also repair it. Note:This phone number translates to "GTA-555-0100". This code prevents the "Cleaned The Mean Streets" achievement from being earned.

  Weapons tier 1

  Dial "4865550100" on the cell phone. This will unlock the baseball bat, handgun, shotgun, MP5, M4, sniper rifle, RPG, and grenades. Note: This phone number translates to "GUN-555-0150". This code prevents the "Cleaned The Mean Streets" achievement from being earned.

  Weapons tier 2

  Dial "4865550150" on the cell phone. This will unlock the knife, Molotov cocktails, handgun, shotgun, Uzi, AK47, sniper rifle, and RPG. Note: This phone number translates to "GUN-555-0100". This code prevents the "Cleaned The Mean Streets" achievement from being earned.

  Remove Niko's wanted level

  Dial "2675550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "COP-555-0100". This code prevents the "One Man Army" and "Walk Free" achievements from being earned.

  Add one star to Niko's wanted level

  Dial "2675550150" on the cell phone. Note: This phone number translates to "COP-555-0150".

  Spawn Annihilator police helicopter

  Dial "3595550100" on the cell phone. The Annihilator is armed with rockets. Note: This phone number translates to "FLY-555-0100". This code prevents the "One Man Army" and "Walk Free" achievements from being earned.

  Spawn Cognoscenti

  Dial "2275550142" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0142".

  Spawn Comet

  Dial "2275550175" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0175".

  Spawn FBI Buffalo

  Dial "2275550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0100".

  Spawn Jetmax

  Dial "9385550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "WET-555-0100".

  Spawn NRG-900

  Dial "6255550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "MBK-555-0100".

  Spawn Sanchez

  Dial "6255550150" on the cell phone. Note: This phone number translates to "MBK-555-0150".

  Spawn SuperGT

  Dial "2275550168" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0168".

  Spawn Turismo

  Dial "2275550147" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0147".

  Change weather and brightness

  Dial "4685550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "HOT-555-0100

پخش زنده آهنگ باشد یا نه؟سلام.شما اگر بازی خاصی دوست دارد به ما اطلاع دهید!!!.واین وبلاگ بزودی به سایت تبدیل میشود و تغیر آدرس می دهد با موضوعات بهتر در اردیبهشت92-اگر خواستید تبلیغات هم انجام می دهیم.ورمزپشتیبانی:نام کاربری : game3000 کلمه عبور : 1234
و آدرس بدون فیلتر:www.gametak3000.20r.ir

مدیر وب سایت : ali sepasi
تمام حقوق این وب سایت متعلق به دنیای اخبار بازی2014 می باشد   |   طراحی قالب : تم دیزاینر